Om hundeskoven

Vores hundeskov

Langå Hundeskov - et fællesskab i det Østjyske

Langå hundeskov har vi kun så længe der er mennesker der vil yde en frivillig indsats. 

Der er administrativt arbejde og der er arbejde i hundeskoven, som skal passes. Derfor skal vi alle være med til, at passe på området. Sørg for at få samlet hunde hømhøm op og smid i de opstillede skraldespande. Papir og cigaretskodder skal ikke smides i vores hundeskov, det skal væk i skraldespandene.  

Der er gratis poser til hunde hømhøm og vi tømmer skraldespande hver 14 dag. Husk på, at denne hundeskov ikke passes af kommunen, det er frivillige, som gør en indsats for, at du kan slippe din hund fri og nyde en tur i området.

Langå hundeskov får ikke penge fra kommunen vi er helt afhængig af medlemmer, sponsorer og de penge vi kan skrabe ind ved arrangementer. 

Vi stiger støt i medlemsantal og alle holder øje med området så vi kan have det i mange år frem. Glemmer du, at samle en hunde hømhøm op eller smider du et cigaretskod på jorden og et medlem ser det så må du forvente, at det bliver påtalt.

Vi passer allesammen på vores hundeskov.