Regler

Hundeskovens Bestyrelsen

Regler for brug af hundeskoven

 1. Det er forbudt at slippe sin hund løs i Langå Hundeskov hvis man ikke har fuldt herredømme over dem.
 2. Hunden skal altid være ledsaget ved besøg i Langå Hundeskov
 3. Det er ikke tilladt at medbringe bidske hunde af alle racer, også selvom disse hunde bærer mundkurv og føres i snor.
 4. Det er ikke tilladt at medbringe ulovlige hunderacer og deres krydsninger også selvom disse bærer mundkurv og føres i snor.
 5. Hunde med smitsomme sygdomme og hunde der ikke er vaccineret, må ikke komme i Langå Hundeskov.
 6. Tæver i løbetid må ikke medbringes.
 7. Hundens efterladenskaber påhviler ejeren af hunden at samle op og smide i dertil opstillede affaldsstativer. Dette er meget vigtigt, da der ellers hurtigt vil brede sig en stank i skoven, som ingen er tjent med.
 8. Madpakker kan nydes i Langå Hundeskov ved de opstillede bord/bænke sæt. Men husk, at smide sølvpapir og madrester ud i de dertil opstillede affaldsstativer med låg så hunde ikke spiser det eller det tiltrækker rotter.
 9. Hegnet markerer Langå Hundeskovs areal. Hunde der springer over eller finder en vej ud, kaldes omgående tilbage i Hundeskoven.
 10. Husk, at vise hensyn på jeres tur i skoven, ikke alle hunde syntes, det er sjovt at lege voldsomt.
 11. Stierne er for mennesker, skoven er for hundene. Så vidt det er muligt så hold menneskelig færdsel til stierne. Vi ønsker en frodig og smuk skov for både mennesker og dyr.
 12. Al færdsel i Langå Hundeskov sker på eget ansvar
 13. Cykler og Knallerter er strengt forbudt.
 14. Drift og vedligehold af Langå Hundeskov varetages af Støtteforening Langå Hundeskov.
 15. Der er Rygning forbudt i Hvalpegården.